Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Verkkosivusto: www.lonkerokauppa.com
Sähköposti: info@lonkerokauppa.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen
 • Tilausten käsittely ja toimitus
 • Asiakaspalvelun tarjoaminen
 • Markkinointiviestintä
 • Sivustollamme esiteltävien kolmansien osapuolten verkkopalvelut

Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Maksutiedot

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, paitsi lainsäädännön vaatimissa tapauksissa. Tietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeellista palvelun toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Saada pääsy henkilötietoihinsa
 • Vaatia henkilötietojen korjaamista tai poistamista
 • Vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista
 • Siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen

Tietoturva

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi.

Yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä info@lonkerokauppa.com.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Uusin versio on aina saatavilla verkkosivuillamme.